Ambulanta u Pelagićevu

Tehnički podaci
Mjesto gradnje: Pelagićevo
Namjena objekta: Ambulanta porodične medicine
Godina izrade: 2019
Spratnost: P+0
Bruto površina (m2): 266,01
Korisna površina (m2): 217,32

Share: