STAMBENO  POSLOVNI OBJEKTI

Tehnički podaci
Mjesto gradnje: Bijeljina
Namjena objekta: Kolektivni stambeno-poslovni objekti 3 lamele
Godina izrade:2017-2018
Spratnost:Po+P+4 i Po+P+5
Bruto površina (m2):7998
Korisna površina (m2):6081

Share: