OBJEKAT 2

Tehnički podaci
Mjesto gradnje: Crnjelovo, Bijeljina
Namjena objekta: Ambulanta porodične medicine
Godina izrade: 2011
Spratnost: Pr
Bruto površina (m2): 142.06
Korisna površina (m2): 119.11

Share: