OBJEKAT 4

Tehnički podaci
Mjesto gradnje: Bijeljina
Namjena objekta: Dogradnja porodičnog stambenog objekta
Godina izrade: 2012
Korisna površina (m2): 112.14

Share: