HOTEL DRINA – REKONSTRUKCIJA

Tehnički podaci
Mjesto gradnje: Bijeljina
Namjena objekta: Hotel Drina
Godina izrade: 2014
Spratnost: Po+Pr+5
Bruto površina (m2): 3520.10
Korisna površina (m2): 2946.33

 

 

 

 

Share: