Radionica tehničke škole

Tehnički podaci
Mjesto gradnje: Bijeljina
Namjena objekta: Objekat za praktičnu nastavu tehničke škole
Godina izrade: 2019
Spratnost: P+1
Bruto površina (m2): 1705,78
Korisna površina (m2):1487,66

Share: