STAMBENI ENTERIJER 22

Tehnički podaci
Mjesto: Patkovača
Namjena: Enterijer individualnog stambenog objekta
Godina: 2014
Korisna površina (m2): 125.30

Share: